Relax kids

Relax kids op school

Sinds de oprichting van Relax kids in 2001 in Groot Brittannië is het Relax kids programma op scholen in zowel Groot Brittannië als in Nederland met groot succes gevolgd! Er zijn drie studies gedaan, waarbij naar voren kwam dat het volgen van de Relax kids lessen veel positieve veranderingen gaf op meerdere vlakken. Voor meer informatie zie Relax Kids in Scholen (relaxkidsnederland.nl)

  • Helpt leerlingen emoties te herkennen en hiermee om te gaan

  • Verhoogt concentratie, focus en aandacht

  • Verbetering in leren en schoolprestaties

  • Verbetering positief denken, zelfvertrouwen en eigenwaarde

  • Verbetering in luistervaardigheid, sociale en communicatieve vaardigheden

De lessen kunnen op elk thema toegepast worden, leuk als aanvulling op een bestaand thema of bij de opening van een nieuw thema! In Enkhuizen kunnen de lessen afgenomen worden via Madhouse | Cultuureducatie Enkhuizen (madhouse-enkhuizen.nl)
Buiten Enkhuizen kan er een pakket samengesteld worden. Prijzen op aanvraag.

Neem nu contact op