Dit privacy statement is van toepassing op alle diensten en producten van Pura kids.nl. Het gebruik van de website pura-kids.nl wordt hier eveneens onder verstaan. Het kan zijn dat we op enig moment deze Privacy Policy aanpassen op deze pagina. Lees het Privacy statement daarom regelmatig na op onze website.

Door het afnemen van diensten of door het gebruik van de website pura-kids.nl kan het zijn dat Pura kids persoonsgegevens ontvangt en verwerkt. Enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst worden door Pura kids verwerkt.

Onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) is Angela Reus. Voor vragen kunt u contact met haar opnemen via info@pura-kids.nl

Wie wij zijn

Pura kids is gevestigd aan de Sebastiaan centenweg 84, 1602 EJ in Enkhuizen en is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals wordt weergegeven in dit privacy statement. Pura kids staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer K.v.K. 82290156

Contactgegevens

Pura kids
info@pura-kids.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Wanneer jij gebruik maakt van onze diensten of omdat je je gegevens aan ons hebt verstrekt verwerken wij jouw persoonsgegevens. Dit heeft betrekking op

 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Postadres
 • Factuuradres
 • Bankgegevens
 • Contactgeschiedenis
 • Afgenomen producten en diensten
 • Ip-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die jij actief verstrekt via website, correspondentie en telefoongesprekken

Het doel en termijn dat persoonsgegevens worden bewaard

Pura kids bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Een overzicht:

Doel: Financiële administratie
Grondslag: Wettelijke verplichting
Gegevens: Voornaam, achternaam, emailadres, factuuradres, bankgegevens, afgenomen producten en diensten
Duur opslag: Zo lang als noodzakelijk voor de wettelijke verplichting

Doel: Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Grondslag: Uitvoering overeenkomst
Gegevens: Voornaam, achternaam, emailadres, telefoonnummer
Duur opslag: Zo lang je klant bent van Pura kids en jezelf niet afmeldt voor onze diensten

Doel: Om goederen en diensten bij je af te leveren
Grondslag: Uitvoering overeenkomst
Gegevens: Voornaam, achternaam, postadres, emailadres
Duur opslag: Zo lang je klant bent van Pura kids en jezelf niet afmeldt voor onze diensten

Doel: Mailing over wijzigingen van onze diensten en producten
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Gegevens: Voornaam, achternaam, postadres, emailadres
Duur opslag: Zo lang je klant bent van Pura kids en jezelf niet afmeldt voor onze diensten

Doel: Informatieve mails m.b.t. tot dienstverlening
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Gegevens: Voornaam, achternaam, postadres, emailadres
Duur opslag: Zo lang je klant bent van Pura kids en jezelf niet afmeldt voor onze diensten

Doel: Nieuwsbrief
Grondslag: Toestemming
Gegevens: Voornaam, achternaam, emailadres
Duur opslag: Tot uitschrijving nieuwsbrief

Doel: Contactformulier website
Grondslag: Toestemming
Gegevens: Voornaam, achternaam, emailadres, gegevens die jij ons verstrekt in het bericht.
Duur opslag: Totdat de vraag is beantwoord.

Derden en andere verwerkers

Pura kids deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met de bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pura kids blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Pura kids gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browsers op het apparaat waarmee je werkt.

Wordt het Privacy Statement gewijzigd?

Wij kunnen dit Privacy Statement wijzigen. Lees daarom regelmatig het Privacy Statement na op eventuele wijzigingen.

Rechten van betrokkenen

Onder de Algemene Verordening Gegevensbewerking (AVG) heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@pura-kids.nl

 • Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

 • Toestemming intrekken: Bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wilt intrekken, kun je contact met ons opnemen.
 • Klacht indienen bij de AP: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover ook een klacht indienen bij de AP.

Links

Op onze website bevinden zich een aantal links naar andere websites van organisaties of tools van andere organisaties. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Heb je hierover vragen of klachten dan kun je een mail sturen naar info@pura-kids.nl. Het is ook mogelijk contact op te nemen met de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.